25 tis. ton

Ročný predaj

40 mil. €

Ročný obrat

Najväčších zákazníkov v roku 2017

Kontaktujte nás pre viac informácií