28 tis. ton

Ročný predaj

48 mil. €

Ročný obrat

Najväčších zákazníkov v roku 2018

Kontaktujte nás pre viac informácií